El Consell autoriza un convenio para crear la Cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a la Administración Pública

La Generalitat aporta 60.000 euros a la UPV para la realización de actividades que fomenten la Inteligencia Artificial en la Administración Pública

GPT3: Quan Harry (Potter) va trobar a Sally (Sòcrates).

Els amants de les noves tecnologies caminen aquests dies revolucionats amb el llançament de la tercera generació del programa d'intel·ligència artificial GPT-3 (sigles de Generative Pretrained Transformer, alguna cosa així com transformador generatiu prèviament entrenat). Desenvolupat per l'empresa Open AI, es tracta d'un programa que, mitjançant la tecnologia de processament del llenguatge natural (PLN, o NLP per les...

El Govern recupera la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions davant l'arribada del 5G

Entre els objectius de l'Executiu està tirar avant una estratègia nacional d'intel·ligència artificial

Visualització de contingut web

IA per a l'Administració Pública

IA per a l'Administració Pública

Visualització de contingut web

Tecnologies i Productes

Tecnologies i Productes

Visualització de contingut web

Beneficis per a la ciutadania

Beneficis per a la ciutadania

Agilitat en la tramitació

Agilitat en la tramitació

Agilitat en la tramitació

Existeixen sistemes de IA aplicats a l'automatització de les converses telefòniques que permeten fer un salt qualitatiu en l'atenció al ciutadà. Amb aquests sistemes, és possible atendre un major nombre de ciutadans i de forma més eficient: agilitar la tramitació, millorar les faq, la resolució de queixes, etc. Estos són sols alguns exemples de l'aplicació d'aquestes tecnologies i de com poden ajudar a millorar els serveis públics.

Atenció mèdica personalitzada

Atenció mèdica personalitzada

Atenció mèdica personalitzada

El Big Data Intel·ligent, pot aportar beneficis als ciutadans en l'àrea de la salut, ja que permet manejar quantitats ingents de dades als quals s'apliquen models predictius, els quals impulsen una millora en les cures als pacients facilitant el diagnòstic mèdic i aplanant així el camí per a la medicina personalitzada.

Sensorizar per a predir i anticipar

Sensorizar per a predir i anticipar

Sensorizar per a predir i anticipar

La presa de dades de quasi qualsevol cosa utilitzant sensors (Internet de les Coses) i l'emmagatzematge en el núvol o en potents supercomputadores de les dades recopilades permeten que aquesta informació pot ser analitzada i tractada mitjançant algorismes (que aprenen) i que generen respostes sobre aspectes que afecten i interessen al ciutadà i a les administracions com la prevenció d'incendis, el control de plagues, la viabilitat de les collites, etc.

Visualització de contingut web

Investigació

Publicacions

Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial

Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial (GTIA) Gobierno de España
tags IA, estrategia, innovación, investigación, desarrollo, I+D+i

La Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial se configura como el elemento troncal de una visión de I+D+I propia clave para el desarrollo del marco europeo. Esta Estrategia será, el embrión de la futura Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial, que va a permitir a España coordinar y alinear las inversiones y políticas del Estado, redundando en la mejora de las sinergias y facilitando que las  inversiones públicas y privadas estén dirigidas a incentivar el uso estas tecnologías en la sociedad y la economía españolas.

Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI

Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence Comissió Europea
tags IA, ètica

La Comissió Europea va publicar el desembre de 2018 un primer esborrany de les directrius ètiques comunitàries per a una Intel·ligència artificial de confiança. Prèviament, en les seues comunicacions del 25 d'abril i el 7 de desembre de 2018, la CE ja va exposar la seua visió de la Intel·ligència artificial, que implicava un suport directe a una Intel·ligència artificial feta a Europa, ètica, segura i d'avantguarda. A aquest efecte, la CE va establir el Grup d'Experts d'Alt Nivell sobre Intel·ligència artificial (AI HLEG) i li va encomanar la redacció d'unes pautes ètiques i unes recomanacions de polítiques i inversions en matèria d'Intel·ligència artificial.

Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial Intelligence Made in Europe – 2018

Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial Intelligence Made in Europe – 2018

Comunicació de la Comissió Europea del 7 de desembre de 2018 Comissió Europea
tags IA, estratègia

En compliment de la seua estratègia sobre la intel·ligència artificial (Intel·ligència artificial), la Comissió Europea va presentar, el desembre de 2018, un pla coordinat que ha preparat amb els estats membres per a fomentar el desenvolupament i la utilització de la intel·ligència artificial a Europa. Aquest pla proposa actuacions conjuntes per a aconseguir una cooperació més estreta i eficient entre els Estats membres, Noruega, Suïssa i la Comissió en quatre àmbits clau: augmentar la inversió, aconseguir que hi haja més dades disponibles, fomentar el talent i garantir la confiança.

Visualització de contingut web

Per on començar

Per on començar

 
 
 

Garantir la continuïtat de la solució en l'entorn productiu de l'organització.

 

Implantar la solució en l'entorn operatiu.

 

Dissenyar un producte mínim viable. Mètode SMART $ Finançament.

 

Investigació de l'estat de l'art.

 

Identificació del cas d'us.

 

Desenvolupament responsable de la IA

Desenvolupament responsable de la IA

L'impacte de la Intel·ligència artificial en la nostra societat està fora de dubte. No obstant això, el que està generant un major debat és si aquest impacte serà positiu o negatiu. En aquest sentit, la societat comença a reclamar l'existència d'un cert marc ètic que definisca els principis bàsics per al desenvolupament sostenible i responsable de la Intel·ligència artificial i, per tant, les institucions competents i grups de referència en la matèria ja han començat a donar resposta a aquesta demanda social.

La Comissió Europea (CE) ha publicat recentment un primer esborrany de les directrius ètiques comunitàries per a una Intel·ligència artificial de confiança. Prèviament, en les seues comunicacions del 25 d'abril i el 7 de desembre de 2018, la CE ja va exposar la seua visió de la Intel·ligència artificial, que implicava un suport directe a una Intel·ligència artificial feta a Europa, ètica, segura i d'avantguarda. Un dels tres pilars de l'estratègia comunitària era precisament el de garantir un marc ètic i legal adequat per a enfortir els valors europeus en el desenvolupament de la Intel·ligència artificial. A aquest efecte, la Comissió va establir el Grup d'Experts d'Alt Nivell sobre Intel·ligència artificial (AI HLEG) i li va encomanar la redacció d'unes pautes ètiques i unes recomanacions de polítiques i inversions en matèria d'Intel·ligència artificial.

Les directrius ètiques publicades per AI HLEG, al desembre de 2018, constitueixen un primer esborrany d'aquestes pautes i destaquen:

"[…] la Intel·ligència artificial promet augmentar el benestar humà i el bé comú, però per a això ha d'estar centrada en l'ésser humà i respectar els drets fonamentals. En un context de ràpid canvi tecnològic, creiem que és essencial que la confiança continue sent el ciment de les societats, les comunitats, les economies i el desenvolupament sostenible. Per tant, fixem la Intel·ligència artificial de confiança com el nostre Estel del nord.
Aquest document de treball articula un marc per a la Intel·ligència artificial de confiança que requereix un propòsit ètic i una solidesa tècnica. Aquests dos components són crítics per a una competitivitat responsable, ja que generaran confiança en l'usuari i, per tant, facilitaran l'acceptació de la Intel·ligència artificial."

Sobre l'Observatori

Sobre l'Observatori

Sobre la Intel·ligència artificial (Intel·ligència artificial) no existeix una única definició. De fet, el concepte és bastant difús, ja que la Intel·ligència artificial és una ciència multidisciplinària que es desenvolupa en camps tan diversos com la neurologia, l'agricultura o les matemàtiques i els avanços tecnològics associats a ella es produeixen a un ritme vertiginós.

La Intel·ligència artificial va nàixer motivada per la inquietud de l'home d'imitar la naturalesa i a si mateix, d'imitar la intel·ligència humana. Hui dia és un camp específic de l'enginyeria informàtica que se centra en la creació de sistemes capaços de recopilar dades, prendre decisions i resoldre problemes considerant com a guia el comportament humà i les regles i comportaments que es troben en la naturalesa.

La creació i posada en marxa de l'Observatori d'Intel·ligència artificial per a l'Administració Pública (OIAAP) és un dels compromisos que el Consell de la Generalitat es va fixar en el Seminari d'Hivern de 2017, amb la finalitat de comptar amb informació actualitzada sobre els avanços en Intel·ligència artificial aplicada a la gestió de l'Administració pública i l'atenció al ciutadà. L'observatori és de caràcter públic, per la qual cosa tant investigadors, com empreses i particulars tenen accés lliure a la informació que es genera.

Amb aquest observatori, la Generalitat persegueix estar al corrent de les últimes tendències en aquest camp amb la finalitat d'aplicar-les a la modernització dels serveis públics. Aquest OIAAP pretén, amb el temps, servir per a identificar els casos d'ús i oportunitats de millora presents en l'Administració valenciana per al desenvolupament de projectes innovadors que permeten aplicar els avantatges que ofereix la Intel·ligència artificial a la societat.

D'aquesta manera, es podrien oferir serveis moderns mitjançant, entre altres, la utilització de "bots" conversacionals per a l'atenció a la ciutadania, nous models en programes per a la prevenció d'incendis forestals, solucions innovadores per a la detecció de col·lectius vulnerables, etc.