Visualització de contingut web

Beneficis per a la ciutadania

Beneficis per a la ciutadania

Visualització de contingut web

Beneficios para los ciudadanos introducción

L'aplicació de la Intel·ligència artificial al servei públic ofereix beneficis directes i indirectes a la ciutadania. Entre els beneficis directes es troben tots aquells derivats de l'aplicació de la Intel·ligència artificial per a donar resposta a necessitats concretes del ciutadà. La Intel·ligència artificial ajuda a agilitar i facilitar l'atenció al públic, l'emplenament de formularis, el pagament d'impostos, el diagnòstic de malalties, la presa de decisions, la protecció de dades, etc. Aquesta nova tipologia de solucions redunda en beneficis indirectes, en una millora de la qualitat del servei públic, ja siga mitjançant la simplificació de processos, l'augment de l'eficàcia, el control del frau, l'optimització de recursos o la gestió intel·ligent d'aquests.

Estudis recents indiquen que cada vegada més els ciutadans són conscients que la Intel·ligència artificial revolucionarà les Administracions públiques en la dècada vinent, aportant avantatges com la reducció de temps d'espera i la disminució de la burocràcia administrativa. No obstant això, també pot fer del servei públic una mica més humà. La Intel·ligència artificial pot ajudar al fet que l'Administració pública siga més pròxima. De fet, les aplicacions més prometedores solen emprar l'aprenentatge automàtic i, en els casos en els quals es requereix el maneig de gran quantitat de dades o càlculs complicats, ofereixen millors resultats, més econòmics, més ràpids i més precisos, fins i tot, que molts humans.

Les Administracions públiques configuren la seua gestió ajustada a regles, polítiques i procediments que presenten moltes oportunitats per a l'automatització. Els programes d'aprenentatge automàtic poden proveir als Governs d'una primera aproximació a la qüestió, una primera anàlisi, una primera presa de decisió. Això permetrà als humans emprar el seu temps i sentit crític a interpretar els resultats o decidir sobre qüestions més complexes. La Intel·ligència artificial pot accelerar la presa de decisions dirimint entre casos simples i ràpids i casos complexos que ha d'estudiar una persona per a aplicar les seues qualitats humanes (comprensió, empatia, creativitat, etc.) en la relació amb el ciutadà. D'aquesta manera, l'ús de la Intel·ligència artificial pot permetre solucionar qüestions de manera més àgil i, al mateix temps, ajudar a personalitzar el servei públic. A més, l'Administració ha de començar a aprofitar el Big Data, les grans quantitats de dades que produeix i emmagatzema, per a generar valor públic i beneficiar a la societat mitjançant la seua reutilització en tots els camps.

Agilitat en la tramitació

Agilitat en la tramitació

Existeixen sistemes de IA aplicats a l'automatització de les converses telefòniques que permeten fer un salt qualitatiu en l'atenció al ciutadà. Amb aquests sistemes, és possible atendre un major nombre de ciutadans i de forma més eficient: agilitar la tramitació, millorar les faq, la resolució de queixes, etc. Estos són sols alguns exemples de l'aplicació d'aquestes tecnologies i de com poden ajudar a millorar els serveis públics.

Atenció mèdica personalitzada

Atenció mèdica personalitzada

El Big Data Intel·ligent, pot aportar beneficis als ciutadans en l'àrea de la salut, ja que permet manejar quantitats ingents de dades als quals s'apliquen models predictius, els quals impulsen una millora en les cures als pacients facilitant el diagnòstic mèdic i aplanant així el camí per a la medicina personalitzada.

Sensorizar per a predir i anticipar

Sensorizar per a predir i anticipar

La presa de dades de quasi qualsevol cosa utilitzant sensors (Internet de les Coses) i l'emmagatzematge en el núvol o en potents supercomputadores de les dades recopilades permeten que aquesta informació pot ser analitzada i tractada mitjançant algorismes (que aprenen) i que generen respostes sobre aspectes que afecten i interessen al ciutadà i a les administracions com la prevenció d'incendis, el control de plagues, la viabilitat de les collites, etc.