Visualització de contingut web

Per on començar

 
 
 

Garantir la continuïtat de la solució en l'entorn productiu de l'organització.

 

Implantar la solució en l'entorn operatiu.

 

Dissenyar un producte mínim viable. Mètode SMART $ Finançament.

 

Investigació de l'estat de l'art.

 

Identificació del cas d'us.

 

Visualització de contingut web

Por dónde empezar Introducción

Per a arribar a detectar aquells casos en els quals la Intel·ligència artificial pot millorar el servei públic, és convenient disposar d'un mètode. D'aquesta forma, els resultats obtinguts poden sotmetre's a comparació, avaluació i reproducció. Aquest gràfic pot servir d'exemple per a la identificació de casos d'ús, encara que poden utilitzar-se múltiples mètodes vàlids segons s'adapten a les necessitats d'estudi de cada cas.

L'objectiu d'aquest observatori és identificar àrees clau en el negoci de l'Administració pública i seleccionar casos d'ús on l'aplicació de la Intel·ligència artificial pot tindre el màxim impacte. En el gràfic es proposa un full de ruta que s'inicia amb la detecció del cas i orienta sobre els passos a seguir en relació a l'estat de l'art i la investigació, la formació, la localització del talent, la inversió, etc., i també la generació del producte mínim viable i el desplegament i manteniment de la solució triada, una vegada que ja forma part de l'organització.