Visualització de contingut web

Publicacions

Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial

Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial (GTIA) Gobierno de España
tags IA, estrategia, innovación, investigación, desarrollo, I+D+i

La Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial se configura como el elemento troncal de una visión de I+D+I propia clave para el desarrollo del marco europeo. Esta Estrategia será, el embrión de la futura Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial, que va a permitir a España coordinar y alinear las inversiones y políticas del Estado, redundando en la mejora de las sinergias y facilitando que las  inversiones públicas y privadas estén dirigidas a incentivar el uso estas tecnologías en la sociedad y la economía españolas.

Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI

Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence Comissió Europea
tags IA, ètica

La Comissió Europea va publicar el desembre de 2018 un primer esborrany de les directrius ètiques comunitàries per a una Intel·ligència artificial de confiança. Prèviament, en les seues comunicacions del 25 d'abril i el 7 de desembre de 2018, la CE ja va exposar la seua visió de la Intel·ligència artificial, que implicava un suport directe a una Intel·ligència artificial feta a Europa, ètica, segura i d'avantguarda. A aquest efecte, la CE va establir el Grup d'Experts d'Alt Nivell sobre Intel·ligència artificial (AI HLEG) i li va encomanar la redacció d'unes pautes ètiques i unes recomanacions de polítiques i inversions en matèria d'Intel·ligència artificial.

Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial Intelligence Made in Europe – 2018

Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial Intelligence Made in Europe – 2018

Comunicació de la Comissió Europea del 7 de desembre de 2018 Comissió Europea
tags IA, estratègia

En compliment de la seua estratègia sobre la intel·ligència artificial (Intel·ligència artificial), la Comissió Europea va presentar, el desembre de 2018, un pla coordinat que ha preparat amb els estats membres per a fomentar el desenvolupament i la utilització de la intel·ligència artificial a Europa. Aquest pla proposa actuacions conjuntes per a aconseguir una cooperació més estreta i eficient entre els Estats membres, Noruega, Suïssa i la Comissió en quatre àmbits clau: augmentar la inversió, aconseguir que hi haja més dades disponibles, fomentar el talent i garantir la confiança.

Bots, Machine Learning, Serveis Cognitius - Realitat i perspectives de la Intel·ligència Artificial a Espanya, 2018

Bots, Machine Learning, Serveis Cognitius - Realitat i perspectives de la Intel·ligència Artificial a Espanya, 2018

PwC i Microsoft PwC
tags IA, economia, indústria

Les expectatives en relació amb la implantació d'Intel·ligència artificial són elevades, però què opinen els directius espanyols sobre el potencial de la Intel·ligència artificial i què fan ara realment les organitzacions? El principal objectiu d'aquest informe és presentar una perspectiva realista que permeta entendre la maduresa del mercat espanyol en la incorporació de solucions d'Intel·ligència artificial, els reptes a què s'enfronten les companyies i les preocupacions dels directius sobre aquestes noves tecnologies.

Artificial Inteligence - A European Perspective

Artificial Inteligence - A European Perspective

Joint Research Centre (JRC) Comissió Europea
tags Intel·ligència artificial, ètica, justícia, educació, economia, ciberseguretat, energia, computació, dades

L'informe presenta una visió europea de la Intel·ligència artificial (Intel·ligència artificial) basada en investigacions i anàlisis independents amb l'objectiu de proporcionar una base per al debat.

 

European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment

European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment

Comissió Europea per a l'Eficiència de la Justícia (CEPEJ) Consell d'Europa
tags IA, ètica, justícia

La Comissió Europea per a l'Eficiència de la Justícia (CEPEJ) del Consell d'Europa ha adoptat el primer text europeu que estableix principis ètics relacionats amb l'ús d'intel·ligència artificial (AI) en els sistemes judicials. La Carta proporciona un marc de principis que poden guiar als polítics, legisladors i professionals de la justícia quan s'enfronten al ràpid desenvolupament de la intel·ligència artificial en els processos judicials nacionals.

Intel·ligència Artificial i la seua aplicació en els Serveis Públics

Intel·ligència Artificial i la seua aplicació en els Serveis Públics

Observatori del Sector Públic IECISA (OSPI) IECISA
tags AI, Robòtica

Resum de la trobada entre experts en la matèria pertanyents a l'àmbit de la universitat, la investigació, l'Administració pública i l'empresa privada. Entre tots, van debatre sobre l'evolució de la Intel·ligència artificial, les seues aplicacions en l'àmbit dels serveis públics i la seua aportació per a la creació de valor. Citant exemples concrets, el panell d'experts va destacar algunes de les iniciatives més noves que s'estan duent a terme en l'esfera de la sanitat, l'educació, la seguretat, el turisme, el transport o la protecció del medi ambient.

Informe Artificial Intelligence & Robotics

Artificial Intelligence & Robotics @Spain

Enrique Pelayo, National Contact Point ICT - H2020, Pedro Meseguer, Researcher IIIA-CSIC Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - AEPIA
tags AI, robòtica

Visió general de la Intel·ligència Artificial a Espanya. Un ampli repàs a l'estat actual de la IA en les universitats, empreses i startups.