Visualització de contingut web

Sobre l'Observatori

Sobre l'Observatori

Visualització de contingut web

Sobre el Observatorio contenido página

Sobre la Intel·ligència artificial (Intel·ligència artificial) no existeix una única definició. De fet, el concepte és bastant difús, ja que la Intel·ligència artificial és una ciència multidisciplinària que es desenvolupa en camps tan diversos com la neurologia, l'agricultura o les matemàtiques i els avanços tecnològics associats a ella es produeixen a un ritme vertiginós.

La Intel·ligència artificial va nàixer motivada per la inquietud de l'home d'imitar la naturalesa i a si mateix, d'imitar la intel·ligència humana. Hui dia és un camp específic de l'enginyeria informàtica que se centra en la creació de sistemes capaços de recopilar dades, prendre decisions i resoldre problemes considerant com a guia el comportament humà i les regles i comportaments que es troben en la naturalesa.

La creació i posada en marxa de l'Observatori d'Intel·ligència artificial per a l'Administració Pública (OIAAP) és un dels compromisos que el Consell de la Generalitat es va fixar en el Seminari d'Hivern de 2017, amb la finalitat de comptar amb informació actualitzada sobre els avanços en Intel·ligència artificial aplicada a la gestió de l'Administració pública i l'atenció al ciutadà. L'observatori és de caràcter públic, per la qual cosa tant investigadors, com empreses i particulars tenen accés lliure a la informació que es genera.

Amb aquest observatori, la Generalitat persegueix estar al corrent de les últimes tendències en aquest camp amb la finalitat d'aplicar-les a la modernització dels serveis públics. Aquest OIAAP pretén, amb el temps, servir per a identificar els casos d'ús i oportunitats de millora presents en l'Administració valenciana per al desenvolupament de projectes innovadors que permeten aplicar els avantatges que ofereix la Intel·ligència artificial a la societat.

D'aquesta manera, es podrien oferir serveis moderns mitjançant, entre altres, la utilització de "bots" conversacionals per a l'atenció a la ciutadania, nous models en programes per a la prevenció d'incendis forestals, solucions innovadores per a la detecció de col·lectius vulnerables, etc.

L'Observatori d'Intel·ligència artificial per a l'Administració pública és un ens dependent de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General per a l'Avançament de la Societat Digital.

Per a conéixer una mica més sobre la història de la Intel·ligència artificial, identificar als agents implicats i començar a manejar-se amb els termes més habituals empleats en aquest camp, existeixen diverses iniciatives com el Lèxic del Correu de la UNESCO, el diccionari tecnològic Datapedia de Telefónica o els Quaderns de la Fundació General CSIC, entre moltes altres.